Ահա, թե ով բացարձակ ու ոչ մի դեպքում չպետք է խուրմա ուտի․ սա կարող է ՃԱԿԱՏԱԳՐԱԿԱՆ լինել

Թանինի մեծ չափաբաժինները կարող են հանգեցնել մար սողության խա նգարման, լյ արդի կամ երի կամների դիսֆ ունկցիայի: Այս նյութի ազդեցությամբ հնարավոր է աղ իների պատերի գր գռում։ Թանիկ թթվի ավելցուկը խանգարում է օգտակար հանքանյութերի, մասնավորապես՝ եր կաթի պատշաճ կլանմանը, որը հ ղի է ան եմիայի զարգացմամբ։Թանինը կաթնամթերքի մեջ պարունակվող կա լցիումը կապելու հատկություն ունի չլուծվող նստվածքների հետ, ինչը տարիների ընթացքում կարող է առաջացնել լե ղապարկում քարերի ձևավորում ։

Ուստի խուրման խորհուրդ չի տրվում օգտագործել կաթնամթերքի հետ։Հետաքրքիր է, որ նույն պատճառով, դիետո լոգները խորհուրդ են տալիս պանրի հետ թանին պարունակող թունդ թեյ չխմել։ Այս մթերքները ավելի լավ է օգտագործել առանձին և խմել օրական երկու բաժակից ոչ ավել թեյ։ Ով պետք է զգուշությամբ վերաբերվի խուրմային. Ստա մոքս-աղ իքային հի վանդություններ ունեցող մարդիկ, ինչպես նաև ստ ամոքսի և աղ իների ակտիվության նվազում, գրգռված աղ իքի համախտանիշ ունեցող մարդիկ:

Աղ իներում կպչունության կամ փորկ ապության դեպքում, քանի որ թաննինը կարող է հրահրել աղ իքային սո ւր խա նգարում: Պանկ րեատիտի և տասներկո ւմատնյա աղիքի հի վանդությունների դեպքում ավելի լավ է հրաժարվել խուրմայից։ Մարդիկ, ովքեր հակված են գի րության և արագ քաշ հավաքելու, քանի որ խուրման կարող է զգալիորեն դանդաղեցնել նյո ւթափոխանակությունը։ Խուրման հակացո ւցված է փոքր երեխաներին, սակայն մասնագետները կոնս ենսուս չունեն տարիքային սահմանափակումների վերաբերյալ։

Որոշ մանկաբո ւյժներ խորհուրդ են տալիս խուրման բացառել մինչև երեք տարեկան երեխաների սննդակարգից, մյուսները խորհուրդ են տալիս այն տալ միայն 7-8 տարեկան երեխաներին, ավելի լավ է այս հարցը լուծել յուրաքանչյուր երեխայի համար առանձին՝ բժ շկի հետ խորհրդակցելուց հետո։ Կարևոր է նաև խուրմայի բազմազանությունը. երեխայի համար ավելի լավ է մրգեր գնել թանինի ավելի ցածր պարունակությամբ՝ առանց տտիպ համի։

Հղ ի և կերակրող մայրերին, քանի որ ինչպես վառ գույնի մրգերը, այնպես էլ խուրման կարող է ալ երգիկ ռե ակցիա առաջացնել։ Յ ոդի նկատմամբ գերզգայո ւնություն ունեցող մարդիկ: Նման դեպքերում խուրման կարող է վն ասակար լինել՝ առաջացնելով տարբեր դրսևորումների ալ երգիկ ռեա կցիաներ։ Յոդի նկատմամբ ալ երգիան ավելի հաճախ հանդիպում է երեխաների մոտ, սակայն, եթե այն ի հայտ է գալիս մեծահասակների մոտ, շատ ավելի սուր է։

Շաքարային դի աբետի դեպքում խուրմայի չափից ավելի օգտագործումը կարող է ար յան շաքարի կտրուկ աճ առաջացնել: Խուրման իջեցնում է ար յան ճն շումը։ Հիպո թենզիայի հակված մարդկանց հակացուցված է այն մեծ քանակությամբ օգտագործելը, բայց 1-2 կտորից վ ատ բան չի լինի։

ԱՂԲՅՈՒՐ

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: